Zarabiaj na energii

Ustawa o odnawialnych źródła energii zakłada, że elektrownie fotowoltaiczne o mocy do 40kW nie będą wymagały wydania zgody na budowę jak również koncesji na wytwarzanie i sprzedaż energii. Nie jest również wymagane prowadzenie działalności gospodarczej. Zgodnie z ustawą mikro elektrownie będą korzystały z preferencyjnych warunków przyłączeniowych i zwolnienia z opłat.

Ze strony właścicieli mikroinstalacji wymagane jest jedynie dostarczenie tytułu prawnego do nieruchomości na której planowane jest przyłączenie oraz tytuł prawny do samego urządzenia.

Wytworzoną przez panele fotowoltaiczne energię elektryczną możesz spożytkować na cele gospodarstwa domowego, a nadmiar sprzedać Zakładowi Energetycznemu.

Dlaczego warto ? /kliknij i zobacz/

Krótki film o korzyściach wynikających z produkcji energii słonecznej przy wykorzystaniu fotowoltaiki. (źródło: SMA-Suny.com)